Zadejte název bodu:
   
Vyberte typ exportu do GPX :
Exportovat pouze vybranou trasu
Exportovat vybranou trasu + WPT body
Exportovat všechny trasy + WPT body do jednoho souboru
   
Zadejte vzdálenost průjezdních bodů:
   
Vyberte volbu :
Zachovat bod rozdělení o obou částech trasy
Zachovat bod rozdělení v první části trasy